top of page

INSTITUSJONER

Det kryr av barnehager, skoler og andre institusjoner som preget av fargeløse og sterile omgivelser. Over tid viser det seg at vi mennesker fungerer dårlig i slike rom, uansett rommets funksjon. Colux jobber for at omgivelser blir fargesatt strategisk slik at det fremmer trivsel og bygger opp under de aktivitetene og funksjonen rommene har.

 

Colux ser på helheten. Lys er farger, og uten lys ingen farger. Lyset sammen med fargesettingen skaper dynamikk og harmoni for den totale opplevelsen av et rom. Det er derfor Colux jobber med både belysning og farge. Disse to elementene spiller best på lag.

20E47762-7DCA-4C17-B942-88FDA08962B8.jpg
Før og etter i en barnehage

Fremgangsmåte og leveranse

Oppdraget starter med et oppstartsmøte. Her avklares oppdragsgivers ønsker for stedet. I dette møtet ønsker vi å bli best mulig kjent med institusjonen, og få innsikt i deres ønsker for fargebruk/belysning/interiør . Vi ønsker å få et inntrykk av de som bruker stedet, institusjonens særpreg og oppdragsgiver ønsker for interiørets stilart. 

Det vil så bli utarbeidet et utkast til forespurt interiørkonsept, til avtalt tid. Et interiørkonsept kan inneholde en helhetlig interiørplan, fargekonsept og/eller belysningsplan.  Oppdragsgiver vil ha mulighet innspill for eventuelle justeringer før produktet ferdigstilles. 

bottom of page